Thënje të shpirtit nga Muhamedi a.s

Thënje të shpirtit nga Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) është i dërguari i fundit i Zotit.

Ai është më i miri i krijimit, ai është një model se si të jesh me karakter shembullor, mirësi, dhembshuri, mëshirë, mirënjohje, falënderim, bollëk, guxim, pa frikë, vetë-reflektim dhe një besim i palëkundur në misionin e tij.

Mund që këto citate të kenë një ndikim të thellë për ju që të jenë më të mirët që mund të jeni.

¨Jini të mirë, sepse sa herë që mirësia bëhet pjesë e diçkaje, e zbukuron atë. Kurdoherë që merret nga diçka, e lë të njollosur. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Më i miri midis jush është ai që nuk i dëmton të tjerët me gjuhën dhe duart e tij”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

¨Një burrë i mirë i trajton gratë me nder. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Pasurija më e madhe është pasuria  shpirtrore.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Ka shpërblim për mirësinë ndaj çdo gjallese.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Përpiquni gjithmonë të shkëlqeni në virtyte të larta dhe me të vërtetën”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Xhihadi më i madh (luftë / përpjekje) është të luftosh veten tënde, të luftosh të keqen brenda vetes”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Më i fortë midis jush është ai që kontrollon zemërimin e tij”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

” Zoti nuk shikon pamjen dhe pronat tuaja, por ai shikon zemrat dhe veprat tuaja”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Pasuritë nuk janë nga një bollëk i së mirave botërore, por nga një mendje e kënaqur.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Shkëmbeni dhurata, mes jus do të doni njëri-tjetrin me shum.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Më te mirt midis jush janë ata që kanë sjellje dhe karakter më të mirë.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Asnjë gjë nuk është kombinuar më mirë sesa njohja dhe durimi .” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Thuaju njerëzve lajme te gëzuar dhe mos i largo!” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Shtëpia më e mirë është shtëpia ku jetimi merr dashuri dhe mirësi.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Besimtari nuk shan, mallkon, ose flet në një mnir të pahijëshme.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Një fjalë e mirë është një formë e bamirësisë.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Një baba nuk jep asgjë më të mirë se edukimi i mirë.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Ushqeni të uriturit dhe vizitoni një person të sëmurë dhe çlironi robin, nëse ai kufizohet padrejtësisht. Ndihmoni çdo person të shtypur qoftë musliman apo jo-musliman. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Kërkoni dituri nga djepi deri te varri”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Mos harxhoni ujë edhe sikur të ishit në një lum rrjedhëse.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Një i bardhë nuk ka epërsi mbi një të ziju dhe i ziju nuk ka ndonjë epërsi ndaj të bardhit, përveçse nga devotshmëria dhe veprimet e mira”. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Kur një gjë shqetëson paqen e zemrës sate hiq dorë.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Ju mos bëni keq për ata që ju bëjnë keq juve por ju veproni me ta me falje dhe mirësi.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Nuk është një besimtar i vërtetë ai që e mbush barkun e tij ndërsa fqinji i tij ka uri.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Kur shihni një person që ju është dhënë më shumë se ju në para dhe bukuri. Shikoni ata që u janë dhënë më pak. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Flisni mirë ose heshtni.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

«Bëni gjërat të lehtë për njerëzit dhe jo të vështira. Jepuni njerëzve lajme të mira dhe sillni atyre gëzim dhe mos i largoni. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Mos harroni gabimet tuaja kur doni të përmendni të tjerët.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Ata që janë të durueshëm në fatkeqësi dhe falin gabimet janë bërësit e përsosmërisë.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Modestia nuk sjell asgjë tjetër përveç të mirës.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

“Njeriu më i përsosur në besimin e tij mes besimtarëve është ai, sjellja e të cilit është më e shkëlqyeshme, dhe më te mir nga ju janë ata që janë më të mirët për gratë e tyre.” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të)

 lumtur është njeriu që shmang vështirësinë, por sa i shkëlqyeshëm është njeriu që vuan dhe tregon durim. ” Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të

%d bloggers like this: