ÇFARË EMRI MBAN NATËN TEK ALLAHU I MADHËRUAR

Transmetohet prej Abdullah ibn Amr Ibn As se i Dërguari i Allahut ka thënë:“Ai i cili ngritet (falet) natën i këndon dhjetë ajete nuk shkruhet prej të shkujdejsurve (gafilave) dhe ai icili ngritet natën këndon njëqid ajete shkruhet prej kanitinëve dhe ai icili ngritet natën dhe i këndon njëmijë ajete  shkruhet prej mukantarinëve.”Referenca Sahih Ebu …

ÇFARË EMRI MBAN NATËN TEK ALLAHU I MADHËRUAR Read More »

MEDITIME KURANORE – 156

Dita e Gjykimit! Allahu, xhele ue ala, ka thënë; فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا “Po Allahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh.” (Insan; 11). Shkëlqimi shfaqet në fytyrë(pjesën e jashtme të trupit) kurse gëzimi i madh në zemër (pjesën e …

MEDITIME KURANORE – 156 Read More »

TERGIBI DHE TERHIBI OSE INKURAJIMI DHE FRIKËSIMI

“49. Lajmëroji robërit e Mi (o Muhamed) se, vërtet, Unë jam Falësi i madh, Mëshirëploti,50. dhe se dënimi Im është vërtet dënimi i dhembshëm!” (Sureja Hixhër) Të gjitha tekstet fetare mund të klasifikohen në: frikësuese dhe inkurajuese.Nëse duam të jetojmë të balancuar, kemi nevojë për të dyjat si për frikësimin ashtu edhe për inkurajimin. Kur …

TERGIBI DHE TERHIBI OSE INKURAJIMI DHE FRIKËSIMI Read More »

MEDITIME KURANORE – 155

Vlera e Ebu Bekrit, radijAllahu anhu! Njeriu më i mirë i këtij umeti pas resulullahut, salallahu alejhi ue selem! , është Ebu Bekri , radijAllahu anhu. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ “Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. Ai që e jep pasurinë …

MEDITIME KURANORE – 155 Read More »

Vrasja e skifterit përse e urdhëroi Profeti (savs)?

Vrasja e skifterit përse e urdhëroi Profeti (savs)? Skifteri ose qifti ( arab. الحِدَأة – angl. Kite) është një zog i çuditshëm që Profeti,(savs) urdhëroi të vritej .. Përse? Le të analizojmë … Studiuesit në Universitetin Australian të Sidneit zbuluan diçka të çuditshme … që zogu skifter, në një mënyrë profesionale duke përdor sqepin dhe …

Vrasja e skifterit përse e urdhëroi Profeti (savs)? Read More »