Rëndësia e ushqimit hallall

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Krijuesit të kësaj gjithësie, Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet më të përzemërta qofshin mbi të Dërguarin e fundit, Muhamedin alejhi selam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë …

Rëndësia e ushqimit hallall Read More »