Shkencë dhe Teknologji

Profetologjia kur’anore – Tipologjizimi i Profetësisë në Kur’an

Pavarësisht larushisë së ngjyresave dhe zgjerimit semantik që ka njohur përgjatë historisë së tij[1], Islami është, më së pari, një besim fetar. Ky është, të paktën, kuptimi me të cilin e jep tek ajeti 3 i sures al-Maide vetë Allahu i Madhërishëm në Kur’anin Famëlartë:“Sot përsosa fenë tuaj (dinakum) për ju dhe plotësova (ua-atmamtu) Begatimin …

Profetologjia kur’anore – Tipologjizimi i Profetësisë në Kur’an Read More »

Kurani mahnit shkencën

All-llahu i Madhërishëm në Kur’anin famëmadh thotë: “Ai është që ju krijoi, ua dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po e falënderoni”(El Mulk, 23) Teknologjia e trupit tonë është më superiore se teknologjia që njerëzimi e ka prodhuar duke përdorur mbledhjen e informacioneve, eksperiencën dhe mundësitë.Sot, duke studiuar veshin e njeriut, duke …

Kurani mahnit shkencën Read More »

Harta më e vjetër e njohur që tregon Evropën, Azinë, dhe Afrikën Veriore ishte nga muslimanët

Harta më e vjetër e njohur që tregon Evropën, Azinë, dhe Afrikën Veriore ishte nga muslimanëtNjë mijë vjet më parë, planet e sakta të vendeve, kontinenteve dhe rrugëve ujore ishin të panjohura. Pasi më shumë njerëz filluan të udhëtojnë botën për tregti, eksplorim dhe arsye fetare, kërkesa për harta të mira dhe të sakta u …

Harta më e vjetër e njohur që tregon Evropën, Azinë, dhe Afrikën Veriore ishte nga muslimanët Read More »