Hutbe

KU QËNDRON SHPËTIMI

Një përhskrim profetik, udhëzim hyjnor për secili që e dëshiron shpëtimin e lirinë në kohë sprovash dhe të shkatërrimit, atëherë kur Ukbeh ibën Amir (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) dëgjoi shumë hadith rreth trazirave të ndryshme, dhe se njeriu mund që në atë kohë ta shet fenë e tij për një pasuri të vobektë, …

KU QËNDRON SHPËTIMI Read More »