Month: October 2019

Mos ec me një këpucë

Mos ec me një këpucë . Muhammedi ﷺ ka thënë : “Me të vërtetë shejtani ecën me një këpucë.!”(4).Po ashtu thotë Ai ﷺ :” Mos të ecë asnjë prej jush me një sandale, më mirë mbathni të dyjat ose hiqni të dyjat.”(5) [4] Es Sahiha (348), Sahih Al Xha’ami (6823)[5] El Bukhariu (5855), Muslimi (2097). …

Mos ec me një këpucë Read More »